DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/4/149047

СЛУЖБОВО-БОЙОВІ ГРУПИ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ФОРМУВАННЯ

І. О. Kyrychenko, V. V. Shmidt, V. М. Klyshyn

Анотація


Обґрунтовано доцільність запровадження поняття “службово-бойова група” та використання його в службово-бойовій діяльності сил охорони правопорядку. Наведено математичні моделі формування функціональних службово-бойових груп за критеріями їх найвищої бойової майстерності та функціональної сумісності військовослужбовців.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кириченко І. О. Оперативне застосування та тактика дій внутрішніх військ: навч. посіб. / І. О. Кириченко, О. М. Шмаков, О. В. Лавніченко та ін. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. – 564 с.

Сучасний словник іншомовних слів. – К. : Довіра, 2006. – 789 с.

Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань / О. М. Шмаков. [4-те вид., перероб. і допов.] – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. – 362 с.

Военный энциклопедический словарь / [пред. гл. ред. комиссии С. Ф. Ахромеев]. – М. : Воениздат, 1986.  863 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / [под ред. проф. Н. Ю. Шведовой]. – 15-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 1984. – 816 с.

Вагнер Г. Основы исследования операций / Г. Вагнер. – М. : Мир, 1973. – 486 с.

Юдин Е. Г. Задачи линейного программирования транспортного типа / Е. Г. Юдин, Д. Б. Гольштейн. – М. : Наука, 1969. – С. 241–271.

Саати Т. Целочисленные методы оптимизации и связанные с ними экстремальные проблемы / Т. Саати. – М. : Мир, 1973. – 303 с.

Кириченко И. О. Многоиндексные задачи линейного программирования (теория, методы, приложения) / И. О. Кириченко, Л. Г. Раскин. – М. : Радио и связь, 1982. – 240 с.

Бобылев П. Н. Советская военная энциклопедия. Т. 1. 2-е изд. / П. Н. Бобылев. – М. : Воен. изд., 1990. – 640 с.
Copyright (c) 2020 І. О. Kyrychenko, V. V. Shmidt, V. М. Klyshyn

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР