DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/4/149050

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЧАСТИНИ, З’ЄДНАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

V. М. Klyshyn

Анотація


Обґрунтовано систему показників службово-бойових можливостей частин внутрішніх військ. Розкрито структуру та зміст комплексної методики оцінювання службово-бойових можливостей частини, з’єднання внутрішніх військ щодо підготовки та проведення спеціальної операції з припинення масових заворушень.


Повний текст:

PDF

Посилання


Советская Военная Энциклопедия / [пред. гл. комиссии Н. В. Огарков]. – М. : Воениздат, 1978. – Т. 5. – 688 с.

Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань / О. М. Шмаков [4-те вид., перероб. і допов.] – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2004. – 362 с.

Якубов В. О. Методика визначення бойових можливостей механізованих (танкових) підрозділів, частин, з’єднань : навч. посіб. / В. О. Якубов, Б. Н. Дембовський, М. М. Багінський. – К. : Нац. акад. оборони, 2000. – 104 с.

Литвин М. М. Методики оперативнотактичних розрахунків : навч. посіб. / М. М. Литвин, А. Б. Мисик, І. С. Катеринчук. – Хмельницький : Нац. акад. ДПСУ, 2004. – 107 с.

Городнов В. П. Методи кількісної оцінки рішень та моделювання службово-бойових дій частин та підрозділів внутрішніх військ : навч. посіб. / В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – 266 с.

Брик І. В. Розробка математичної і фізичної моделей натовпу людей при проектуванні елементів спецмашин / І. В. Брик, О. Л. Кондратенко, С. П. Мазін, Р. М. Сидоренко // Зб. наук. пр. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2003. – № 1. – С. 20–22.

Мазін С. П. Експериментальні дослідження дії тиску натовпу людей на елементи спецмашини / С. П. Мазін, С. М. Мельніков, І. В. Брик, Е. І. Волков // Зб. наук. пр. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2003. – № 1. – С. 12–15.
Copyright (c) 2021 V. М. Klyshyn

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР