DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/1/40/154881

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ВІДБОРУ КАДРІВ

S. Т. Poltorak, V. Т. Olenchenko, V. Ye. Kozlov

Анотація


Розглянуто існуючий науково-методичний апарат вирішення завдань відбору кадрів для комплектування внутрішніх військ МВС України та запропоновано шляхи його вдосконалювання.

Ключові слова


професійний відбір, інформаційні технології, внутрішні війська.

Повний текст:

PDF

Посилання


Анастази, А. Психологическое тестирование [Текст] / А. Анастази, С. Урбина. – СПб. : Питер, 2005. – 688 с.

Березин, Ф. Б. Методика многостороннего исследования личности (структура, основы интерпретации, некоторые области применения) [Текст] / Ф. Б. Березин, М. П. Мирошников, Е. Д. Соколова. – М. : Фолиум, 1994. – 175 с.

Концепція розвитку внутрішніх військ МВС України на період до 2015 року : наказ Міністра внутрішніх справ України від 29.11.2006 р. № 1167.

Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України [Текст] : наказ Міністра оборони України від 14.08.2008 р. № 402 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 р. за № 1109/15800).

Приходько, І. І. Професійний психологічний відбір майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України [Текст] : монографія / І. І. Приходько. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – 190 с.

Про нормативне забезпечення організаційно-штатної роботи : наказ Міністра внутрішніх справ України від 25.02.2004 р. № 190.

Про порядок та організацію проведення професійної орієнтації і професійнопсихологічного відбору на службу за контрактом у внутрішніх військах [Текст] : розпорядження заступника начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС України по роботі з особовим складом від 11.03.2008 № 526.

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України [Текст] : зб. законів: офіц. текст. – К. : Паливода А. В., 2011. – 424 с.

Человеческий фактор [Текст] : в 6 т. : пер. с англ. / Ж. Кристенсен, Д. Майстер, П. Фоули и др. – М. : Мир, 1991. – Т. 1 : Эргономика – комплексная научно-техническая дисциплина. – 599 с.
Copyright (c) 2019 S. Т. Poltorak, V. Т. Olenchenko, V. Ye. Kozlov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР