DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/1/40/154882

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПОТРЕБ У ПІДГОТОВЛЕНИХ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРАХ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ ЧАСТИН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

H. О. Radionov

Анотація


Розглянуто методику оцінювання потреб у підготовлених офіцерських кадрах для поповнення некомплекту у внутрішніх військах, яка враховує зміну штатної чисельності офіцерських посад і ступінь впливу факторів та параметрів на кількість звільнених офіцерів.

Ключові слова


офіцерські кадри, поповнення некомплекту, прогнозування потреб.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України [Текст] : Закон України від 26.03.1992 р. № 2236-ІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

Про загальну структуру та чисельність Міністерства внутрішніх справ України [Текст] : Закон України від 10.01.2002 р. № 2925-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 115.

Методика формування державного замовлення на підготовку офіцерських кадрів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів [Текст] / уклад. М. М. Колобилін. – Суми : СумДУ, 1992. – 18 с.

Про Концепцію розвитку внутрішніх військ МВС України на період до 2015 року [Текст] : наказ Міністра внутрішніх справ України від 29.11.2006 р. № 1167. – К. : МВС України, 2006. – 10 с.

Городнов, В. П. Методи кількісної оцінки рішень та моделювання службово-бойових дій частин і підрозділів внутрішніх військ [Текст] : навч. посіб. / В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – 266 c.

Шокин, Ю. И. Интервальный анализ [Текст] / Ю. И. Шокин. – Новосибирск : Наука, 1981. – 110 с.

Городнов, В. П. Моделирование боевых действий частей, соединений и объединений войск ПВО [Текст] / В. П. Городнов. – Харьков : ВИРТА, 1987. – 380 с.

Городнов, В. П. Метод формування моделей прогнозу очікуваної кількості офіцерів, що звільняються з лінійних частин і підрозділів внутрішніх військ [Текст] / В. П. Городнов, Г. О. Радіонов // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 94–99.

Городнов, В. П. Вища математика (популярно, із прикладами) [Текст] : підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / В. П. Городнов. – Х. : Вид-во НУА, 2005. – 384 с.
Copyright (c) 2021 H. О. Radionov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР