DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/1/40/154889

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З РЕГІОНАЛЬНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ СУБ’ЄКТІВ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ ПІД ЧАС АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАСОВИХ ГРОМАДСЬКИХ, ЗОКРЕМА СПОРТИВНИХ, ЗАХОДІВ

І. І. Musienko, О. А. Harbuzov, А. V. Korostilenko

Анотація


МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З РЕГІОНАЛЬНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ СУБ’ЄКТІВ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ ПІД ЧАС АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАСОВИХ ГРОМАДСЬКИХ, ЗОКРЕМА СПОРТИВНИХ, ЗАХОДІВ


Ключові слова


тероризм, протидія терористичній діяльності, регіональний міжвідомчий координаційний штаб з питань безпеки та правопорядку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Крутов, В. В. Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua

Маяков, В. А. З практики розслідування кримінальних справ про вчинення терористичних актів [Текст] / В. А. Маяков // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару. – Х. : ТОВ “Оберіг”, 2011. – Вип. 3 (Ч. 2). – 340 с. (с. 7).

Поняття “тероризм” у європейській науці та ісламській традиції (порівняльний аспект) [Текст] : звіт про НДР “Пошук-3” (заключ.) / ІПЮК для СБУ; кер. І. І. Мусієнко. – Х., 2009. – Кн. 1. – С. 21.

Исламская идентичность в Украине [Текст] : пер. с укр. / А. В. Богомолов, С. И. Данилов, И. Н. Семиволос, Г. М. Яворская – Изд. 2-е, доп. – К. : ИД “Стилос”, 2006. – С. 12–13; 28–93.

Юрченко, Н. Мусульмани в Україні і світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : presscenter.ukrinform.ua›news-83837.html

Общество РБК Украины [Электронный ресурс] – Режим доступа : RBC.ua›rus…show…terroristicheskih…v_ukraine……

Стосунки із офіційною владою Хізб ут-Тахрір [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mediacrimea.com.ua/index.php?newsid=2126 8. Мусієнко, І. І. Вплив поширення радикального ісламізму на Україну. Аналітичний огляд [Текст] / І. І. Мусієнко, А. В. Коростиленко // ІПЮК для СБУ. – Х., 2011. – 26 с.

Захарченко, А. М. Проблема поширення ісламського фундаменталізму, екстремізму та тероризму: можливі наслідки для України [Текст] / А. М. Захарченко // Вісник Одеського державного економічного університету. – 2008. – № 1. – С. 115–127.

Про боротьбу з тероризмом [Текст] : Закон України від 20.03.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 16. – Ст. 697.

Про основи національної безпеки України [Текст] : Закон України від 19.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України [Текст] : монографія / кол. авт. : В. С. Зеленецький, В. П. Ємельянов, В. Я. Настюк та ін. – Х. : Право, 2008. – 96 с.

Кузніченко, С. О. Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” [Текст] : наук.-практ. коментар / С. О. Кузніченко, А. В. Басов. – Х. : Прометей-Прес, 2006. – 380 с.

Мусієнко, І. І. Аналіз окремих аспектів правової бази проведення спеціальних заходів при підтриманні режиму надзвичайного стану, введеного у разі вчинення масових терористичних актів [Текст] / І. І. Мусієнко, С. Є. Кучерина, А. В. Коростиленко // Честь і закон. – 2011. – № 1. – С. 90–96.
Copyright (c) 2020 І. І. Musienko, О. А. Harbuzov, А. V. Korostilenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР