DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/2/41/154966

ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

О. V. Lavnіchenko

Анотація


Наведені обґрунтування загальних завдань внутрішніх військ з огляду на  їх функціональне призначення та змісту їх службово-бойової діяльності, яка здійснюється як за мирного, так і воєнного часу.

Ключові слова


функції держави, внутрішні війська, службово-бойова діяльність внутрішніх військ, перелік завдань, загальні завдання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внутрішні війська МВС України [Текст] : Закон України від 26.03.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – С. 397.

Про затвердження Положення про військові частини спеціального призначення військ внутрішньої та конвойної охорони [Текст] : Постанова КМУ від 22 лютого 1995 р. № 137.

Про затвердження “Концепції розвитку внутрішніх військ МВС України на період до 2015 року” [Текст] : наказ МВС України від 29.11.2006 р. № 1167.

Біла книга. Внутрішні війська МВС України [Текст] // Щорічник. – К. : ГУВВ України, 2008.
Copyright (c) 2019 О. V. Lavnіchenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР