Том 2, № 41 (2012)

Зміст

Статті

СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ PDF
О. V. Kryvenko 4-10
ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
О. V. Lavnіchenko 11-15
АКТУАЛЬНІСТЬ НАЛАГОДЖУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВО-НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ З ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ PDF
S. Т. Poltorak, О. О. Morozov, Т. А. Sutiushev 16-23
НЕОБХІДНІ І ДОСТАТНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ МІЖЕТНІЧНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ PDF
М. М. Orlov, V. V. Halep, V. V. Antonets 24-29
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ МОЖЛИВИХ РЕЗОНАНСНИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ PDF
М. М. Orlov 30-37
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ПРИКОРДОННИХ РАЙОНАХ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН, ЯКІ МОЖУТЬ СПРОВОКУВАТИ ВНУТРІШНІЙ ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ, ТА ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Т. А. Sutyushev, A. V. Chuhlatuy 38-41
ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО З’ЄДНАННЯ І ВІЙСЬКОВУ ЧАСТИНУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ PDF
О. М. Shmakov 42-46
ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ З РОЗПІЗНАВАННЯ ХАРАКТЕРУ РУХУ ГРУПИ ЛЮДЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАСОБІВ РОЗВІДКИ PDF
S. Т. Poltorak, R. E. Pashchenko, T. A. Sutiushev 47-52
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНОЇ СТРУКТУРИ ЧАСТИНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ВИХОДЯЧИ З ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОНУВАНИХ НЕЮ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ PDF
М. М. Orlov, A. A. Naumovich, О. S. Lebed 53-58
ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ЩОДО СПОРЯДЖЕННЯ ВАРТ З КОНВОЮВАННЯ, ЕКСТРАДИЦІЇ ТА ОХОРОНИ ПІДСУДНИХ PDF
S. І. Skripnyuk 59-62
ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ УГРУПОВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ У ЗАХОДАХ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІДСТАВІ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ У РАЙОНІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ PDF
V. О. Temnikov, H. M. Marenko 63-71
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ PDF
V. P. Vasilenko, O. H. Bondarenko, S. O. Kaplun 72-77
УПРАВЛІНСЬКА ІНФОРМАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІЙ ПІДСИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА СЛУЖБОВО-БОЙОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧАСТИН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК PDF
V. P. Varakuta, H. A. Drobakha, O. V. Lavnichenko, I. V. Kovaliov, Ye. H. Bashkatov, L. V. Rozanova 78-83
ЗАГАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО ОФІЦЕРА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ PDF
V. S. Moldavchuk 84-87
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СПЕЦІАЛЬНОГО (ЗАХИСНОГО) ПОХІДНОГО ОБМУНДИРУВАННЯ PDF
О. V. Orel 88-91