DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/2/41/154968

НЕОБХІДНІ І ДОСТАТНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ МІЖЕТНІЧНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ

М. М. Orlov, V. V. Halep, V. V. Antonets

Анотація


Розглянуто умови виникнення міжетнічних конфліктів в Україні виходячи із тривалої соціальнополітичної нестабільності у державі та характеристик окремих регіонів з компактним проживанням етнічних меншин. Обґрунтовано можливі наслідки у разі виникнення міжетнічних конфліктів. Визначено роль і місце внутрішніх військ у разі виконання завдань силами охорони правопорядку у цій обстановці. У загальному вигляді спрогнозовано службово-бойові завдання внутрішніх військ.

Ключові слова


міжетнічні конфлікти, внутрішні війська, необхідні і достатні умови.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дашкевич, Я. Українське відродження і національні меншості / Я. Дашкевич // Україна в сучасному світі : матеріали наук. конф. Респ. асоціації українознавців. – К. : Наук. думка, 1990. – С. 51.

Мукомель, В. И. Вооруженные межнациональные и региональные конфликты: людские потери, экономический ущерб и социальные последствия [Текст] / В. Н. Мукомель // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. – М. : Наука, 1997. – 160 с.

Панченко, А. В. Конфлікти у громадянському суспільстві [Текст] / А. В. Панченко // Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи. – К. : Наук. думка, 2001. – 135 с.

Про правовий режим надзвичайного стану [Текст] : Закон України від 15.05.2003 р. № 743-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 23. – С. 176.

Про внутрішні війська МВС України [Текст] : Закон України від 26.03.1992 р. № 2235-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29.

Стрелецкий, В. Н. Этнотерриториальные конфликты: сущность, генезис, типы [Текст] / В. Н. Стрелецкий // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. – М. : Наука, 1997. – 265 с.
Copyright (c) 2021 М. М. Orlov, V. V. Halep, V. V. Antonets

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР