DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/2/41/168210

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНОЇ СТРУКТУРИ ЧАСТИНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ВИХОДЯЧИ З ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОНУВАНИХ НЕЮ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ

М. М. Orlov, A. A. Naumovich, О. S. Lebed

Анотація


Розроблено методику визначення доцільної організаційно-штатної структури частини спеціального призначення внутрішніх військ  виходячи з особливостей наявних і прогнозованих службово-бойових завдань, які вона виконує за будь-яких умов обстановки.


Ключові слова


методика, організаційно-штатна структура, службово-бойове завдання, частина (підрозділ) спеціального призначення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Радецький, В. Г. Деякі аспекти досвіду реформування армій Центральної і Східної Європи [Текст] / В. Г. Радецький, С. П. Близнюков // Наука і оборона. – 2000. – № 1. – С. 22–30.

Протасенко, К. О. Комплексний механізм державного управління воєнною організацією України [Текст] / К. О. Протасенко // Честь і закон. – 2009. – № 4. – С. 37–41.

Орлов, М. М. Роль і місце начальника управління територіального командування внутрішніх військ, як керівника регіонального органу управління військами із складу регіональних сил охорони правопорядку [Текст] / М. М. Орлов // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України : тези доп. наук.-практ. конф., 17 18 берез., м. Харків. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2010. – 54–55 с.

Положення про військові частини спеціального призначення військ внутрішньої та конвойної охорони [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.1995 р. № 137. – Режим доступу : zakon1.rada.gov.ua/laws/show/137-95-n

Городнов, В. П. Методи кількісної оцінки рішень та моделювання службово-бойових дій частин і підрозділів внутрішніх військ [Текст] : навч. посіб. / В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – 265 с.

Орлов, М. М. Підходи щодо класифікації оперативно-тактичних розрахунків з управління регіональними силами охорони правопорядку [Текст] / М. М. Орлов // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України : тези доп. наук.-практ. конф., 9-10 квіт., м. Харків. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – С. 59–64.
Copyright (c) 2020 М. М. Orlov, A. A. Naumovich, О. S. Lebed

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР