№ 2 (2010)

Зміст

Статті

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ТА ЇХ МІСЦЕ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ PDF
О. V. Krivenko 4-11
СЛУЖБОВО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
О. М. Shmakov 12-18
ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СЛЬОЗОТОЧИВОЇ ДІЇ ПРОТИ УЧАСНИКІВ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ PDF
V. М. Batsamut, Yu. P. Babkov, S. V. Belay 19-23
ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ РЕЖИМНИХ ЗАХОДІВ ПРОТИЛЕЖНОЇ СТОРОНИ У ВНУТРІШНЬОМУ ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ PDF
P. V. Pistryak, Т. А. Sutyushev 24-30
ВИЗНАЧЕННЯ КОРДОНІВ РАЙОНУ БЛОКУВАННЯ, В ЯКОМУ МОЖЛИВА ЗУСТРІЧ РОЗВІДУВАЛЬНО-ПОШУКОВОЇ ГРУПИ З НЕЗАКОННИМ ЗБРОЙНИМ ФОРМУВАННЯМ ПРОТИВНИКА PDF
І. Yu. Birykov, V. V. Obryadin, V. Yu. Panchenko 31-36
ПРО МОЖЛИВІ ДІЇ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ЗАХОПЛЕННЯ І ЗАЧИЩЕННЯ БУДИНКІВ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ БОЮ У МІСЬКИХ УМОВАХ ІНОЗЕМНИМИ АРМІЯМИ PDF
І. Yu. Biryukov, О. О. Kazimirov, О. О. Kraevsky 37-39
ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ПРОЦЕСУ ВОГНЕВИХ КОНТАКТІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ БОЙОВОГО ЗАВДАННЯ ПО ЗНЕШКОДЖЕННЮ ОЗБРОЄНИХ ЗЛОЧИНЦІВ PDF
V. P. Gorodnov, S. М. Svystovych, V. V. Ovcharenko 40-44
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЄДИНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ШЛЯХОМ РАНЖУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАВДАНЬ PDF
М. М. Orlov 45-53
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ ПО РОЗЗБРОЄННЮ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ PDF
І. М. Maiboroda, К. V. Vlasov, О. М. Gorbov 54-56
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНОПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ ПРОТИДІЮЧИХ СИЛ НА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ PDF
І. І. Lipatov 57-61
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ, ЗМІСТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ PDF
О. О. Illiuk 62-74
ТАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІРИТАНТІВ ПРАЦІВНИКАМИ ОВС PDF
V. D. Shiyan, І. P. Storoguk 75-83