Том 4, № 71 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ ВІЙСЬКОВИМИ ЧАСТИНАМИ І ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
V. Gorodnov 5-15
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ СКРИТОГО ОБМІНУ ДАНИМИ В СИСТЕМІ ОПОВІЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ НА БАЗІ GSM-ЗВ’ЯЗКУ PDF
O. Iokhov, O. Salnikov, V. Olenchenko, O. Gorbov 16-22
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НЕОБХІДНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ВАЖЛИВОГО ДЕРЖАВНОГО ОБ՚ЄКТА В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД PDF
V. Gorodnov, Yu. Repilo, S. Lazebnyk 23-28
ВЗАЄМОДІЯ СИЛ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОХОРОНИ МІСЦЬ КОМПАКТНОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ, А ТАКОЖ ПРИ ЙОГО ЕВАКУАЦІЇ PDF
T. Sutyushev 29-36
МЕТОД ВИБОРУ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА КРИТЕРІЮ МІНІМУМУ ВАРТОСТІ PDF
S. Manzhura 37-43
МЕТОД ПІДТРИМАННЯ ПОТРІБНОГО РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Yu. Babkov, M. Chepel 44-54
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ФОРМУВАННЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
S. Bielai, O. Minko 55-63
ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗБАЛАНСУВАННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ, УТОЧНЕННЯ СТАТУСУ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ PDF
S/ Hodlevskyi, O. Lavnichenko, V. Harmash, O. Nikonenko 64-72
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОВОЇ БАЗИ ЗАЛУЧЕННЯ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО УЧАСТІ В ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ PDF
O. Onoprienko, K. Sporyshev, S. Karpenko, R. Volobuev, S. Melnikov 73-80
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ ІЗ СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ PDF
A. Byzova 81-87
ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СЛУЖБОВО-БОЙОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
D. Bezzubov 88-95
ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
K. Fisun, M. Naumenko 96-101
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ PDF
V. Dyptan, O. Tykhonenko, S. Pavlenko, A. Savin 102-106
ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З КОНВОЮВАННЯ, ЕКСТРАДИЦІЇ ТА ОХОРОНИ ПІДСУДНИХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ PDF
S. Voloshko, M. Tovma 107-116
ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО РИЗИКУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
A. Lyman, I. Prykhodko, L. Morozova 117-125
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ ОПЕРАТОРІВ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ТАКТИЧНИХ КЛАСІВ PDF
V. Pasichnyk, V. Afanasenko 126-136